Klub żeglarski AKŻ AGH

W strukturach AGH istniał najstarszy, znany i ceniony w środowisku żeglarskim Krakowski Yacht Club powołany w 1963 roku. W roku 2009 znalazł się w poważnym kryzysie, gdyż w jego szeregach nie było ani jednego studenta AGH, dodatkowym problemem był fakt, iż w zasadzie KYC nie był w żaden prawny sposób powiązany z AGH. Komandor owego klubu z kilkoma członkami zwrócił się do mnie z prośbą o pomoc. Wraz z kolegą ze Stowarzyszenia STN, Wojtkiem Sajdakiem bezzwłocznie przystąpiliśmy do pracy. Powołaliśmy do życia organizację o nazwie Akademicki Klub Żeglarski AGH, który w zamierzeniu był odświeżoną wersją KYC-u, kontynuujący historię i tradycję starej organizacji, ale posiadający nowego ducha. Członkowie AKŻ błyskawicznie zajęli się remontem naszej siedziby pracując przy tym całe wakacje. Efekt był piorunujący, z zatęchłego brudnego lokalu zrobił się bardzo przytulny żeglarski kącik, gdzie spotykała się nie tylko nasza organizacja lecz wiele innych takich jak: koła naukowe, Sekcja Akademicka Klubu Wysokogórskiego AGH (saKW’a AGH) i wiele innych.