Nauka

Moja kariera naukowa koncentruje się wokół Wydziału Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie pasją do nauki zaraziłem się na drugim roku studiów od prof. dr hab. inż. Marka Szczerby. To on prowadząc wykład z Podstaw Sprężystości i Plastyczności zaproponował mi pracę w jego zespole laboratoryjnym. Ukończyłem pięcioletnie jednolite studia magisterskie w kierunku Inżynieria Materiałowa, specjalność: inżynieria materiałów metalicznych dnia 15 lipca 2008 r. z wynikiem bardzo dobrym, uzyskując tytuł magistra inżyniera. Moja praca magisterska „Geometryczna analiza transformacji dyslokacji sieci RSC w wyniku złożenia procesów pierwotnego i wtórnego bliźniakowania” uzyskała wyróżnienie w konkursie „Diamenty AGH”.

Dnia 1 października 2008 r. rozpocząłem czteroletnie studia doktoranckie przy Wydziale Metali Nieżelaznych w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa. W tym okresie byłem dwukrotnym laureatem nagrody Prezydenta Miasta Krakowa dla szczególnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich krakowskich uczelni wyższych i innych jednostek naukowo badawczych, byłem także czterokrotnie nagradzany w konferencjach Studenckich Kół Naukowych AGH. Pracę doktorską prowadziłem pod okiem prof. dr hab. inż. Henryka Dybca lecz po jego udarze dokończyłem ją pod kierownictwem dr hab. inż. Joanny Karwan-Baczewskiej prof. AGH. Tematem dysertacji był „Wpływ recyklingu z pominięciem fazy ciekłej na strukturę i własności wyciskanych stopów aluminium”, pracę obroniłem z wyróżnieniem. Po obronie doktoratu moje zainteresowania naukowe zwróciły się ku rozwojowi technik wytwarzania kompozytów na osnowie metalicznej w procesach przeróbki plastycznej. W tej właśnie materii złożyłem pierwsze samodzielne zgłoszenie patentowe.

Razem z kolegami z katedry stworzyliśmy zespół, któremu mam przyjemność przewodzić. Specjalizujemy się we wspomnianej tematyce. Na swoim koncie mamy zgłoszenia patentowe, publikacje, konferencje naukowe oraz prace dla przemysłu.

Wykaz publikacji: Biblioteka Główna AGH

1. „Wykonanie badań rur chłodniczych pod kątem określenia przyczyn powstania pęknięcia”, kierownik projektu. Ekspertyza dla Ambasady USA
1. „Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania” w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, POIG.01.01.02-00-015/09-00
2. „Energooszczędna i niskoodpadowa metoda recyklingu złomu metali lekkich oparta o proces konsolidacji plastycznej”, NCBR PBS1/A5/25/2012 (czas realizacji: 01.01.2013-31.12.2015)
3. „Opracowanie innowacyjnej technologii wyciskania kształtowników trudnoodkształcalnych stopów aluminium serii 5xxx”, DEMONSTRATOR+ UOD-DEM-1-335/0001 (czas realizacji: 01.01.2014-31.12.2016)
4. „Dobór materiałów oraz opracowanie konstrukcji elementów przewodów klimatyzacyjnych przeznaczonych do pracy z nowym czynnikiem chłodniczym R744”, NCBR PBS3/B5/43/2015 (czas realizacji: 01.01.2015-31.12.2017)
5. „Opracowanie zaawansowanych przewodów klimatyzacyjnych dla przemysłu samochodowego”, INNOTECH K3/IN3/2/225688/NCBR/14
6. „Warstwy i powłoki z udziałem renu, jego związków lub stopów – ich właściwości, zastosowania oraz metody nanoszenia”. CUBR/II/4/NCBR/2015 (czas realizacji: 01.04.2015 – 31.03.2018)

1. Nagroda Rektora AGH zespołowa I stopnia za osiągnięcia dydaktyczne – 2016 rok „Stworzenie dydaktycznego ciągu laboratoryjnego do kształtowania struktury i własności mechanicznych materiałów metalicznych”
2. Nagroda Rektora AGH zespołowa III stopnia za osiągnięcia organizacyjne – 2015 rok

3. Nagroda Rektora AGH indywidualna III stopnia za osiągnięcia organizacyjne – 2014 rok „Organizacja dwóch międzynarodowych konferencji.”
4. Wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę dyplomową „Diamenty AGH” pod patronatem J.M. Rektora AGH prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia – 2009 rok
5. Laureat Stypendium Naukowego Miasta Krakowa dla Szczególnie Uzdolnionych Studentów i Uczestników Studiów Doktoranckich Krakowskich Uczelni Wyższych i Innych Jednostek Naukowo-Badawczych – 2009 rok
6. Laureat Stypendium Naukowego Miasta Krakowa dla Szczególnie Uzdolnionych Studentów i Uczestników Studiów Doktoranckich Krakowskich Uczelni Wyższych i Innych Jednostek Naukowo-Badawczych – 2008 rok
7. Wyróżnienie spośród 318 prac z 7 uczelni krajowych i zagranicznych w XLV Sesji Laureatów Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej – 2008 rok
8. Pierwsze miejsce w Sekcji Przedsiębiorczości, Zarządzania i Modelowania w Finansach w XLV Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej – 2008 rok
9. Drugie miejsce w Sekcji Inżynierii Metali XLIV Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej – 2008 rok
10. Drugie miejsce w Sekcji Inżynierii Metali XLV Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej – 2007 rok

Praca inżynierska:
1. Łukasz Skrobot, Wpływ korozji na własności mechaniczne stopu Al6063 (The influence of corrosion on the mechanical properties of the alloy Al6063), Przeróbka plastyczna, Kraków 16.01.2017
2. Joanna Czajka, Określenie parametrów konsolidacji plastycznej proszku 1070, Inżynieria Materiałowa, Kraków 16.01.2017
3. Weronika Nejno, Wpływ korozji na własności mechaniczne stopów aluminium serii 5xxx, Inżynieria Materiałowa, Kraków,30.01.2017
4. Sylwia Bogacz, Wpływ korozji na strukturę stopów aluminium serii 3xxx, Inżynieria Materiałowa, Kraków, 30.01.2017
5. Jarosław Rybarski, Wpływ korozji na strukturę stopu aluminium 6063, Metalurgia, Kraków 28.02.2017
6. Tomasz Dziura, Określenie wpływu korozji na własności mechaniczne stopu EN AW – 6060, Kraków 28.02.2017
Praca magisterska:
7. Adam Zwoliński, Wpływ dodatku szkła ołowiowego z układu PbO-B2O3-SiO2-ZnO-Al2O3 na strukturę i własności mechaniczne kompozytu na bazie szybkokrystalizowanego stopu aluminium 5083 w procesie konsolidacji plastycznej, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Kraków 11.07.2017
8. Mateusz Pacek, Wpływ konsolidacji plastycznej na odporność zmęczeniową stopu AlSi11, Przeróbka Plastyczna 2017, Kraków 11.07.2017
Promotorstawo pomocnicze dysertacji doktorskich
9. mgr inż. Marcel Wiewióra – tematy
10. mgr inż. Wojciech Sajdak

  1. Przewodniczący Komisji konkursowej na 53 Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH, Sekcja: Inżynieria Metali / Metal Engineering, Podsekcja: A; 5 maj 2016;
  2. Przewodniczący Komisji konkursowej na 54 Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH, Sekcja: Inżynieria Metali, Metalurgii i Recyklingu, Podsekcja: 1; 11 maj 2017