Konstrukcje

Zawsze odczuwałem wewnętrzną potrzebę działania społecznego, dlatego też wraz z przyjaciółmi powołaliśmy do życia Fundację Rozwoju i Promocji Nauki, w której z przyjemnością piastuję urząd Prezesa Zarządu. Również ten wewnętrzny głos sprawiał, że z satysfakcją sprawowałem funkcje: Prezesa Zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego, Członka Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Senatora AGH czy wreszcie urząd Prodziekana Wydziału Metali Nieżelaznych. W czasie mojego dorosłego życia zdobywałem doświadczenie pełniąc zarówno funkcje z wyboru jak i wskazywane, poniżej przedstawiam wykaz ważniejszych spośród nich.
Pierwszą organizacją, z którą się związałem i identyfikuję do dnia dzisiejszego były koła naukowe AGH. W ich strukturach zainicjowałem i koordynowałem akcje charytatywne Święta Dzieciom, które do dzisiaj są rokrocznie przeprowadzane na Akademii. Pierwszym celem akcji było kupowanie gwiazdkowych prezentów dzieciom z krakowskich domów dziecka, następnie przedsięwzięcie ewaluowało ku zbieraniu pieniędzy przekazywanych na sprzęt medyczny Uniwersyteckiemu Szpitalowi Dziecięcemu w Prokocimiu. Drugim ważnym projektem zrealizowanym w kołach naukowych, który pochłonął mi dwa lata pracy, była inicjatywa „AGH Lokomotywą Postępu”, która polegała na pozyskaniu, uratowaniu przed złomowaniem i rewitalizacji zabytkowej lokomotywy, która została ustawiona na terenie AGH jako pomnik. Lokomotywa jest parowozem towarowym Ty – 559 serii Ty2. Obydwa projekty wraz z działalnością naukową zostały docenione poprzez dwukrotne uhonorowanie mnie Stypendium Naukowym Miasta Krakowa dla Szczególnie Uzdolnionych Studentów oraz Uczestników Studiów Doktoranckich Krakowskich Uczelni Wyższych i Innych Jednostek Naukowo-Badawczych. W dalszym ciągu swojej działalności zorganizowałem kilkadziesiąt krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych w tym: International Conference of Non¬Ferrous Metals, X Konferencję Europejskiej Rady Doktorantów i Młodych Naukowców EURODOC, IEEE Student and Young Professionals Congress, Zjazd Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Amor-1
Graff-1
Connect-6000
Prasa laboratoryjna 1000N
Konfo-bot
Pieczęć bractwa kurkowego
TV WMN
Piec do monokrystalizacji