Społecznie

Zawsze odczuwałem wewnętrzną potrzebę działania społecznego, dlatego też wraz z przyjaciółmi powołaliśmy do życia Fundację Rozwoju i Promocji Nauki, w której z przyjemnością piastuję urząd Prezesa Zarządu. Również ten wewnętrzny głos sprawiał, że z satysfakcją sprawowałem funkcje: Prezesa Zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego, Członka Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Senatora AGH czy wreszcie urząd Prodziekana Wydziału Metali Nieżelaznych. W czasie mojego dorosłego życia zdobywałem doświadczenie pełniąc zarówno funkcje z wyboru jak i wskazywane, poniżej przedstawiam wykaz ważniejszych spośród nich.
Pierwszą organizacją, z którą się związałem i identyfikuję do dnia dzisiejszego były koła naukowe AGH. W ich strukturach zainicjowałem i koordynowałem akcje charytatywne Święta Dzieciom, które do dzisiaj są rokrocznie przeprowadzane na Akademii. Pierwszym celem akcji było kupowanie gwiazdkowych prezentów dzieciom z krakowskich domów dziecka, następnie przedsięwzięcie ewaluowało ku zbieraniu pieniędzy przekazywanych na sprzęt medyczny Uniwersyteckiemu Szpitalowi Dziecięcemu w Prokocimiu. Drugim ważnym projektem zrealizowanym w kołach naukowych, który pochłonął mi dwa lata pracy, była inicjatywa „AGH Lokomotywą Postępu”, która polegała na pozyskaniu, uratowaniu przed złomowaniem i rewitalizacji zabytkowej lokomotywy, która została ustawiona na terenie AGH jako pomnik. Lokomotywa jest parowozem towarowym Ty – 559 serii Ty2. Obydwa projekty wraz z działalnością naukową zostały docenione poprzez dwukrotne uhonorowanie mnie Stypendium Naukowym Miasta Krakowa dla Szczególnie Uzdolnionych Studentów oraz Uczestników Studiów Doktoranckich Krakowskich Uczelni Wyższych i Innych Jednostek Naukowo-Badawczych. W dalszym ciągu swojej działalności zorganizowałem kilkadziesiąt krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych w tym: International Conference of Non¬Ferrous Metals, X Konferencję Europejskiej Rady Doktorantów i Młodych Naukowców EURODOC, IEEE Student and Young Professionals Congress, Zjazd Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Święta dzieciom
Lokomotywa AGH
Beani
MTC
IEEE
Eurodoc
Puchar narciarski
Zjazd KRD
STN
FIRN
Jubileusz 90 lecia AGH
Fundacja Rozwoju i Promocji Nauki
International Conference of Non Ferrous Metals
Chopin Team
Wydawnictwo Wzorek
Klub żeglarski AKŻ AGH
Instytucja Pełniona funkcja

Okres sprawowania

Wydawnictwo Wzorek Redaktor Główny sekcji Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Journal of Modern Engineering

2017 —

Wydział Metali NIeżelaznych AGH Przedstawiciel Wydziału ds. kontaktów z Pionem Współpracy

2016 —

Akademia Górniczo-Hutnicza Senator

2016 —

Wydział Metali NIeżelaznych AGH Przewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego Magisterskiego na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

2016 —

Wydział Metali NIeżelaznych AGH Przewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego Inżynierskiego na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

2016 —

Akademia Górniczo-Hutnicza Członek Rektorskiej Komisji ds. Współpracy

2016 —

Wydział Metali NIeżelaznych AGH Prodziekan ds. Ogólnych

2016 —

Wydział Metali NIeżelaznych AGH Wiceprzewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

2016 — 2017

Klaster gospodarki odpadowej i Recyklingu Członek Klastra

2015 —

Wydział Metali NIeżelaznych AGH Opiekun Studenckiego Koła Naukowego AluminaTi

2015 —

Fundacja Rozwoju i Promocji Nauki Prezes Zarządu

2013 —

Wydawnictwo Wzoek Redaktor Prowadzący

2013 —

Wydział Metali NIeżelaznych AGH Pełnomocnik Dziekana WMN AGH ds. Promocji i Wizerunku

2012 — 2016

Akademia Górniczo-Hutnicza Sekretarz Rady Funduszu Stypendialnego im. Stanisława Staszica

2012 — 2016

Wydział Metali NIeżelaznych AGH Członek Wydziałowej Komisji Doktoranckiej

2012— 2014

Akademia Górniczo-Hutnicza Senator

2012 — 2014

Akademia Górniczo-Hutnicza Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów

2012 — 2013

Krajowa Reprezentacja Doktorantów Członek Zarządu

2012 — 2012

Akademia Górniczo-Hutnicza Opiekun Studenckiego Klubu Narciarskiego FIRN

2011 — 2017

Akademia Górniczo-Hutnicza Członek Doktoranckiej Komisji Dyscyplinarnej

2011 — 2012

Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych Delegat AGH

2011 — 2012

Porozumienie Doktorantów Uczelni Krakowa Delegat AGH

2011 — 2014

IEEE Wiceprezes Branchu AGH

2010 — 2013

Wydawnictwo STN Członek Redakcji

2010 — 2013

Wydział Metali NIeżelaznych AGH Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów

2010 — 2012

Krajowa Reprezentacja Doktorantów Delegat AGH

2010 — 2012

Wydział Metali NIeżelaznych AGH Członek Rady Wydziału

2010 — 2011

Studenckie Towarzystwo Naukowe Przewodniczący Zarządu

2010 – 2014

Wydział Metali NIeżelaznych AGH Członek Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej

2009 — 2012

Studenckie Towarzystwo Naukowe Członek Zarządu

2006 — 2010

Akademia Górniczo-Hutnicza Wiceprezes Studenckiego Koła Naukowego Przedsiębiorców „Firma”

2006 — 2007

Wydział Metali NIeżelaznych AGH Prezes Studenckiego Koła Naukowego Materiałoznawców „Tytan”

2004 — 2007

  1. „Stworzenie dydaktycznego ciągu laboratoryjnego do kształtowania struktury i własności mechanicznych materiałów metalicznych”
Nagroda Rektora AGH; dydaktyczna, zespołowa I stopnia
  2. „Organizacja dwóch międzynarodowych konferencji.”
Nagroda Rektora AGH; organizacyjna, indywidualna III stopnia
    Przewodniczący Komisji konkursowej na 53 Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH, Sekcja: Inżynieria Metali / Metal Engineering, Podsekcja: A; 5 maj 2016;