Amor-1

Amor-1 to urządzenie do szybkiej krystalizacji metali również opcjonalnie z wykorzystaniem atmosfer ochronnych metodą Melt Spinning, czyli odlewania pod ciśnieniem metali na rozpędzone do znacznych prędkości obrotowych miedziane koło. Celem takiego zabiegu jest rozdrobnienie struktury ziarnowej metalu. Urządzenie pozwala na odlanie w jednym cyklu do 200 cm3 metalu. Geometria dyszy jest dobierana w zależności od składu chemicznego stopu, a za topienie wsadu odpowiedzialny jest generator indukcyjny o mocy 40 kW. Geometria cewki indukcyjnej jest również projektowana, a następnie wykonywana indywidualnie dla różnych zastosowań. Urządzenie pozwala na regulację praktycznie wszystkich parametrów, co ma kluczowe znaczenie z punktu stabilności oraz uniwersalności procesu. Dodatkowo urządzenie jest wyposażone w system odbioru i konfekcjonowania gotowych wstęg metalu. Zgranie wszystkich parametrów pozwala na uzyskanie szybkokrystalizowanych taśm o rządnej strukturze i własnościach.

Podstawowe cechy urządzenia:
• solidna i wytrzymała konstrukcja ze stali pokryta lakierem proszkowym,
• wymienne cewki dopasowane do geometrii i rodzaju wsadu,
• możliwość automatycznej zmiany wysokości dyszy od koła w trakcie procesu,
• możliwość regulacji ciśnienia odlewania, temperatury przegrzania, odległości dyszy od powierzchni koła, prędkości obrotowej oraz jakości powierzchni koła, rodzaju atmosfery, czy konta natarcia strugi na powierzchnię koła,
• system automatycznego odbioru i konfekcjonowania wyrobu.

Realizacja projektu 2010-2013