Connect-6000

Conect 6000 to uniwersalne urządzenie probiercze służące do badania elektrycznych zestyków łączeniowych. W układach prądu elektrycznego elementy te pełnią funkcję załączania oraz zamykania obwodu. Stanowisko pomiarowe Conect 6000 wyposażone jest w jeden tor pomiarowy oraz dwa wymienne uchwyty służące do mocowania styków. W trakcie badania jeden z zacisków pozostaje nieruchomy podczas gdy drugi napędzany silnikiem serwo wykonuje zadaną serię cyklicznych zwarć w układzie zgodnie z zadanym programem. W celu stabilizacji układu w czasie pracy uchwyt nieruchomy wyposażony jest dodatkowo w amortyzator. Urządzenie pozwala na regulację parametrów badania takich jak: częstotliwość zestyków, prądu, ilości cykli. Wyniki badania zapisywane są na zewnętrznej pamięci USB. Urządzenie posiada ponadto wymienne uchwyty mocujące dostosowane pod kształt i rozmiar styku.
Podstawowe cechy urządzenia:
• solidna, wytrzymała oraz mobilna konstrukcja ze stali,
• zintegrowana szafa zasilająco-sterująca,
• wymienne uchwyty umożliwiające badanie różnego rodzaju styków i innych elementów,
• możliwość podłączenia zewnętrznej pamięci do archiwizacji danych przez port USB,
• panel sterowania,
• możliwość zadawania dowolnych charakterystyk cykli zwarć,
• uchwyty próbek umożliwiające przerwanie procesu w dowolnym momencie celem obserwacji i zbadania składu chemicznego powierzchni styku oraz ponowne zamontowanie ich w tej samej pozycji,
• stolik umożliwiający badanie z użyciem skaningowego mikroskopu elektronowego bądź mikroskopu świetlnego jednocześnie 10 próbek,
• intuicyjna obsługa.

Realizacja projektu 2016