Eurodoc

ednym z większych wydarzeń, których organizacji się podjąłem była X Konferencja Europejskiej Rady Doktorantów i Młodych Naukowców EURODOC 2012. Przy organizacji współpracowała z nami Krajowa Rada Doktorantów i Uniwersytet Jagielloński. Polska pierwszy raz była gospodarzem tej prestiżowej konferencji. Przybyło ponad stu doktorantów z 33 krajów Unii Europejskiej i Rady Europy. Tematem spotkań młodych naukowców były sposoby pozyskiwania funduszy na rozwój badań. Do przemówień zostali zaproszeni m.in. prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Andrzej Jajszczyk, dyrektor Narodowego Centrum Nauki i prof. Tadeusz Uhl, kierownik Katedry Robotyki i mechatroniki AGH. Jubileuszowa konferencja odbyła się ze splendorem w Teatrze Słowackiego. Spotkaniom towarzyszyły specjalne eventy i imprezy.