International Conference of Non Ferrous Metals

International Conference of Non Ferrous Metals

W 2014 r. Fundacja Rozwoju i Promocji Nauki, której jestem prezesem była współorganizatorem (wraz z Wydziałem Metali Nieżelaznych AGH i Instytutem Metali Nieżelaznych w Gliwicach) pierwszej międzynarodowej konferencji Wydziału Metali Nieżelaznych AGH, w której wzięło udział blisko 200 naukowców z Polski, Niemiec, Kanady, Wielkiej Brytaniii, Austrii i Francji. Wydarzeniu patronował JM Rektor Akademii
Zakres tematyczny konferencji obejmował następujące sekcje:
Inżynieria materiałowa,
Metalurgia i recycling,
Edukacja w zakresie inżynierii materiałowej,
Zarządzanie i inżynieria produkcji.
Po zakończeniu obrad każdego wieczoru miało miejsce uroczyste wydarzenie towarzyszące: Gala Dinner, koncert Zbigniewa Wodeckiego oraz regionalna kolacja. Publikacje pokonferencyjne ukazały się w indeksowanym czasopiśmie Key Engineering Materials.