IEEE

Największym wydarzeniem, którego organizacji przewodniczyłem był międzynarodowy Kongres IEEE Region 8 Student and Young Professional, w którym wzięło udział 400 osób z 59 krajów świata. IEEE jest największym światowym stowarzyszeniem inżynierów, które ustaliło m.in. takie standardy jak wifi czy bluetooth, dlatego organizacja kongresu była ważnym i prestiżowym przedsięwzięciem. Uroczyste otwarcie Kongresu miało miejsce na Wawelu. Wzięli w nim udział m.in. Prorektor ds. Nauki AGH, prof. Zbigniew Kąkol, Wiceminister MNiSW prof. Jacek Guliński, Dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Andrzej Jajszczyk oraz Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Leszek Grabarczyk. Następnego dnia w sesji plenarnej dodatkowo udział wzięła Przewodnicząca Rady CERN prof. Agnieszka Zalewska. Wydarzenia towarzyszące odbyły się nie tylko w AGH, lecz także na Wawelu, w kopalni soli w Wieliczce i na Kopcu Kościuszki. Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wojewoda Małopolski Jerzy Miller, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, Dyrektor Narodowego Centrum Nauki oraz Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej prof. dr hab.inż. Tadeusz Słomka. Sponsorami Kongresu było pięć firm: Motorola Solutions, Infineon, Nokia Networks, Intel, Fideltronik. Całemu wydarzeniu, służąc merytorycznym wsparciem patronował Prorektor ds. Współpracy AGH prof. dr hab.inż. Tomasz Smuc.