Konferencja MTC

W latach 2004 – 2007 byłem Przewodniczącym Koła Naukowego Materiałoznawców i w tym czasie organizowałem coroczne Sesje Wyjazdowe koła. Z roku na rok starałem się podnosić standard wyjazdów. Początkowo jeździliśmy głównie do Zakopanego i Krynicy ale gdy moje horyzonty się poszerzyły zacząłem organizować je w zamkach, pałacykach i dworkach. Zorganizowałem łącznie cztery takie seminaria dla dwóch kół naukowych. Na ostatnim z nich Kierownik Katedry a zarazem mój promotor prof. dr hab. inż. Henryk Dybiec zaproponował, żeby przerodzić wyjazdy w konferencje. Tak też zrobiłem, konferencję nazwaliśmy „Materiały Technologie Człowiek”. Konferencja odniosła sukces, jej partnerem było Stowarzyszenie STN, rozbudowywał się także komitet organizacyjny.