Piec do monokrystalizacji metali

Jest to oporowy piec do hodowli monokryształów wykorzystujący zmodyfikowaną metodę Bridgmana o naturalnym gradiencie temperatury. Modyfikacja polega na eliminacji tradycyjnego ruchu wsadu względem układu grzewczego. Dużym atutem konstrukcji jest możliwość obrócenia strefy grzewczej do pozycji poziomej co umożliwia obróbkę cieplną próbek.
Podstawowe cechy urządzenia:
• wytrzyma, minimalistyczna i łatwa w transporcie modułowa konstrukcja stalowa pokryta lakierem proszkowym,
• wygodne sterowanie przesuwaniem gradientu temperatury,
• możliwość zadawania długich i skomplikowanych cykli temperaturowo czasowych,
• brak drgań układu pochodzących wynikający z modyfikacji metody,
• możliwość wykorzystania urządzenia do obróbki termicznej próbek.