STN

W 2007 roku, po tym jak zacząłem działać w Studenckim Kole Naukowym Materiałoznawców, wstąpiłem do Studenckiego Towarzystwa Naukowego. Moja kandydatura została zgłoszona przez dr inż. Leszka Kurcza, który znał mnie jako przewodniczącego koła naukowego. Po trzech latach na następnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów zostałem po formalnym wniosku pani dr Jadwigi Orewczyk jednogłośnie wybrany na przewodniczącego Stowarzyszenia STN. Od tego momentu przez kolejne cztery lata starałem się godnie kontynuować wszystkie prestiżowe projekty takie jak „Diamenty AGH”, seminaria, majówki, działalność wydawniczą oraz wprowadzać wiele własnych