Zjazd KRD

W 2012 r. podjąłem się organizacji Zjazdu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, który był spotkaniem przedstawicieli wszystkich jednostek prowadzących w Polsce studia doktoranckie. Przedsięwzięciu patronował Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Rektor Akademii Górniczo – Hutniczej. Program zjazdu obejmował stałe części corocznych spotkań tj. obrady, podczas których delegaci udzielili absolutorium za działalność ustępującemu zarządowi KRD, uroczystą Galę V jubileuszowej edycji Konkursu na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię PRODOK. Gośćmi honorowymi podczas Gali byli m.in. prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, Rektor Politechniki Krakowskiej; prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol, Prorektor ds. Nauki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein, Prorektor ds. Studiów Politechniki Warszawskiej. Zjazd został uwieńczony wieczorem integracyjnym w Klubie pod Jaszczurami, który został uświetniony występem Orkiestry Reprezentacyjnej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.